Upozornění na změny v Chovatelském řádu

26.06.2015 11:23

Na mimořádné schůzi výboru dne 25.6. byly s okamžitou platností schváleny tyto změny.

  1. Bonitační řád, třída Pet, odrážka 8 doplněno o: U samic vzácné krve v rukou zkušeného chovatele lze udělit pro první krytí vyjímku. (Jedná se o první krytí po 12 měsících věku, kdy dosud byly takové samice automaticky zařazovány do třídy Pet. Vyjímku je možno udělit, případy se posuzují individuálně na základě zdravotního stavu samice a jejího přínosu pro chov. Veškerá rizika však jdou vždy k tíži chovatele.)
  2. Chovatelský řád, odrážka 5 doplněno: Chovatel / majitel nebude půjčovat své ježky k páření neregistrovaným chovatelům, s neregistrovanými zvířaty a zvířaty označenými jako pet / nevhodné k chovu. (Vzhledem k tomu, že na členské schůzi bylo odsouhlaseno, že PP pro vrhy se budou vydávat pouze členům KCHJ, vznikal tak v tomto bodu CHŘ rozpor.)
  3. Chovatelský řád, doplněna nová odrážka 30: Chovné stádo může chovatel zaregistrovat po 6 měsících od přijetí do KCHJ. (Jedná se o členy, kteří jsou nově přijímáni po datu 25.6.2015.)

Výbor KCHJ