Podmínky pro poradce chovu a posuzovatele

Žadatel o Poradce chovu Klubu chovatelů ježků

musí splňovat následující podmínky:

 • aktivní chov ježků minimálně jeden rok
 • aktivní účast na výstavách, nejlépe s vlastními odchovy
 • podrobná znalost Standardu KCHJ
 • znalost základů genetiky, etologie a správného chovu ježků
 • poradce musí po splnění praxe absolvovat písemný test ( 1. Chovatelský řád, 2. Bonitace, 3. Bonitace v praxi, 4. Barvy)
 • schopnost bezproblémově manipulovat s ježky
 • minimální věk 18 let
 • po přihlášení a zařazení na listinu čekatelů musí absolvovat 2x bonitaci u zkušeného posuzovatele a alespoň 2x samostatně posoudit zvíře pod dohledem zkušeného posuzovatele
 • Poradce chovu nesmí sám sobě bonitovat zvířata!

Žadatel o Posuzovatele Klubu chovatelů ježků

musí splňovat následující podmínky:

 • být Poradcem chovu KCHJ
 • aktivní chov ježků minimálně jeden rok
 • aktivní účast na výstavách, nejlépe s vlastními odchovy
 • podrobná znalost Standardu, Barevného standardu a Chovatelského řádu KCHJ
 • musí absolvovat školení barev pořádané KCHJ
 • znalost základů genetiky, etologie a správného chovu ježků
 • schopnost bezproblémově manipulovat s ježky
 • minimální věk 18 let
 • po přihlášení a zařazení na listinu čekatelů musí absolvovat 3x přísezení u zkušeného posuzovatele a 2x samostatné posouzeni jedné kategorie na 2. a 3.vystave pod dozorem zkušeného posuzovatele
 • musí absolvovat stínové rozhodcování alespoň 5 ježků proti zkušenému posuzovateli
 • posuzovatel po splnění praxe musí absolvovat písemný test (zkouška znalosti výstavního řádu)
 • Posuzovatel nesmí sám sobě posuzovat zvířata!