Registrační řád KCHJ

 • Zvířata smí zaregistrovat pouze člen KCHJ, vrhy smí registrovat člen KCHJ, který má založené chovné stádo.
 • Do registru smí být zapsána pouze zvířata se dvěma plně známými generacemi předků (tzn. údaji - jméno, datum narození, barva, majitel, chovatel - u obou jméno, e-mail a nejlépe i adresa). Z těchto informací sestavte tzv. Výpis předků (samci se vždy v tabulce uvádějí na místě nad samičkami, nebo na pravé straně), který při registraci zvířete odešlete na e-mail klubu. V takovém případě do pole pro vyplnění jména a reg. čísla jednoho z rodičů vepište "zasílám VP".
 • Chovatel požádá nového majitele ježka o informování o zdravotním stavu zvířete. 
 • Majitel či chovatel zvířete jsou povinni do registru KCHJ hlásit všechny změny (změny majitele, trvalé adresy, úhyn zvířete) a geneticky podmíněné choroby či závažné onemocnění na příslušných formulářích umístěných na webu KCHJ.
 • Chovatelé jsou povinni zaregistrovat všechny své narozené vrhy u KCHJ do 3 měsíců od narození. Chovatel je povinen hlásit KCHJ také mrtvě narozená mláďata a mláďata uhynulá v průběhu odchovu (tím jsou myšlena i mláďata, která byla samicí sežrána).
 • Každý ježek může mít vystaven pouze jeden průkaz původu.
 • Jména zvířat by neměla mít hanlivý význam a nesmí být duálního významu (např. Anna I., Anna II.). Taktéž doporučujeme zvážit použití háčků a čárek. Vzhledem ke spolupráci klubu se zahraničními organizacemi je doporučujeme vynechat. Program na tvorbu rodokmenů je neumí a na rodokmenu zvířete nebudou zobrazeny.
 • Délka jména nesmí přesáhnout 22 znaků (počítány jsou i mezery), ale může mít více slov (např. Anna Marie). První písmeno pak odpovídá písmenu vrhu.
 • U ježka je třeba správně určit barvu. Pokud Vám při jejím určení nepomůže Barevný standard klubu, zašlete kvalitní fotografie s detaily čelních bodlin, kůže mezi lopatkami a masky na email klubu. S určením barvy Vám rádi pomůžeme. Fotografie jsou však často velmi zkreslující, snažte se prosím, aby maximálně odpovídaly skutečnosti. Fotografie doporučujeme fotit za denního světla bez použití blesku. Ježka nafoťte také zepředu, z levého i pravého boku, popř. i seshora, či bříško s nožičkami. S určením barvy také pomohou poradci chovu, samozřejmostí je také určení barvy ježka na výstavách KCHJ.
 • Rodokmeny EHCE, UKAPHR, MTTE a dalších organizací s vlastními registry jsou Klubem uznávány, jejich elektronickou kopii pouze zašlete na e-mail klubu k zapsání do databáze.
 

Podmínky pro registraci mláďat

 • Aby mohly být mláďatům vydány průkazy původu, musí chovatel splnit několik podmínek:
  • Oba rodiče musí mít přiděleno registrační číslo a musí být zadáni v elektronické databázi, rodiče nesmí být zařazeni ve třídě Pet a musí splňovat bonitační řád.
  • Registrace vrhu musí být odeslána nejpozději do 3 měsíců od narození mláďat, nejlépe v době, kdy zná chovatel budoucí majitele mláďat. Registrace se provádí pomocí elektronického formuláře "Registrace vrhu" dostupného na webu KCHJ. Vyplňuje se pouze 1 formulář pro celý vrh. V případě, že budoucí majitele ježků ještě neznáte, je nutné do 3 měsíců věku mláďata zaregistrovat na své jméno a později majitele změnit. Po zaslání formuláře musí být také odeslána platba za registraci vrhu, chovatelům doporučujeme do poznámky platby uvádět, kterého vrhu se poplatek za registraci týká.
 • Dále Registrátor zvířat zkontroluje zda:
  • je věk matky vyšší než 7 měsíců, otce pak více než 6 měsíců (počítáno ke dni narození mláďat)
  • rodiče vrhu nemají více vrhů, než je povoleno dle chovatelského řádu se nejedná o mláďata z příbuzného spojení
  • není jiný důvod, proč by vrh neměl dostat průkaz původu
 • Pokud je vše v pořádku, Registrátor vydá pro celý vrh průkazy původu a zašle je chovateli. Chovatel poté průkaz původu předává spolu s mládětem novému majiteli. Pokud dojde ke zdržení zásilky před odběrem mláďat, zašle PP novému majiteli poštou. (Náklady na zaslání PP majiteli chovatel hradí sám. Pokud k takové situaci dojde, doporučujeme zasílat PP doporučeně.)
 • Pokud se chovatel domnívá, že mládě není vhodné do chovu, měl by tuto skutečnost ve formuláři při registraci uvést - například slovem "nestandard" nebo "nevhodný k chovu". Chovatel také musí do formuláře uvést důvod, proč se tak rozhodl.
 • Jména mláďat stejného vrhu vždy začínají stejným počátečním písmenem a vrhy z jednoho chovného stáda jdou po sobě dle anglické abecedy, čili A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. V případě využití celé abecedy po vrhu Z následuje opět vrh A a dále se abeceda opakuje.
 • Do průkazu původu lze zapsat i neregistrované rodiče (bez reg. čísla), pokud mládě pochází z importu po kvalitních rodičích, kteří nejsou registrováni v jiných organizacích. V tomto případě použijte formulář pro individuální registraci a zašlete dvougenerační Výpis předků.

 

 

Podmínky pro registraci dospělých zvířat

 

U dospělých zvířat předpokládáme, že z nějakého důvodu nemohla být zaregistrována jako mláďata a bude tudíž problematické dohledávání rodokmenů a všech relevantních informací o daných jedincích. Pro registraci dospělých zvířat je třeba ve vlastním zájmu dohledat všechny dostupné informace o ježcích, které chcete registrovat. 

 • Do registru smí být zapsána pouze zvířata se dvěma plně známými generacemi předků (tzn. údaji - jméno, datum narození, barva, majitel, chovatel - u obou jméno, e-mail a nejlépe i adresa). Z těchto informací sestavte tzv. Výpis předků a odešlete formulář individuální registrace zvířat, kde do pole jméno a registrační číslo uveďte "zasílám VP", který následně odešlete na mail klubu.
 • Pokud si nejste jisti přesným datem narození ježka, uvádějte vždy 15. den měsíce, ve kterém se zvíře narodilo. Poté vyplňte individuální registrační formulář a odešlete jej. 
 • Jakmile registrátor obdrží všechny podstatné informace, vystaví Vám průkaz původu ježka, který bude zaslán na Vaši adresu.
 • V případě, že jméno ježka bude již existovat, dopíše registrátor za jeho jméno dodatečnou zkratku (např. prefix chovného stáda, či zkratku jména a příjmení – vždy nových majitelů.

 

Tento Registrační řád byl schválen výborem KCHJ dne 13. 2. 2017

a následujícím dnem nabývá své platnosti 

 • Registrační řád KCHJ
 • • Zvířata smí zaregistrovat pouze člen KCHJ, vrhy smí registrovat člen KCHJ, který má
 • založené chovné stádo.
 • • Do registru smí být zapsána pouze zvířata se dvěma plně známými generacemi předků
 • (tzn. údaji - jméno, datum narození, barva, majitel, chovatel - u obou jméno, e-mail
 • a nejlépe i adresa). Z těchto informací sestavte tzv. Výpis předků (samci se vždy
 • v tabulce uvádějí na místě nad samičkami, nebo na pravé straně), který při registraci
 • zvířete odešlete na e-mail klubu. V takovém případě do pole pro vyplnění jména a reg.
 • čísla jednoho z rodičů vepište "zasílám VP".
 • • Chovatel požádá nového majitele ježka o informování o zdravotním stavu zvířete. Majitel
 • či chovatel zvířete jsou povinni do registru KCHJ hlásit všechny změny (změny majitele,
 • trvalé adresy, úhyn zvířete) a geneticky podmíněné choroby či závažné onemocnění na
 • příslušných formulářích umístěných na webu KCHJ.
 • • Chovatelé jsou povinni zaregistrovat všechny své narozené vrhy u KCHJ do 3 měsíců od
 • narození. Chovatel je povinen hlásit KCHJ také mrtvě narozená mláďata a mláďata
 • uhynulá v průběhu odchovu (tím jsou myšlena i mláďata, která byla samicí sežrána).
 • Každý ježek může mít vystaven pouze jeden průkaz původu.
 • • Jména zvířat by neměla mít hanlivý význam a nesmí být duálního významu (např. Anna
 • I., Anna II.). Taktéž doporučujeme zvážit použití háčků a čárek. Vzhledem ke spolupráci
 • klubu se zahraničními organizacemi je doporučujeme vynechat. Program na tvorbu
 • rodokmenů je neumí a na rodokmenu zvířete nebudou zobrazeny.
 • • Délka jména nesmí přesáhnout 22 znaků (počítány jsou i mezery), ale může mít více slov
 • (např. Anna Marie). První písmeno pak odpovídá písmenu vrhu.
 • • U ježka je třeba správně určit barvu. Pokud Vám při jejím určení nepomůže Barevný
 • standard klubu, zašlete kvalitní fotografie s detaily čelních bodlin, kůže mezi lopatkami
 • a masky na email klubu. S určením barvy Vám rádi pomůžeme. Fotografie jsou však
 • často velmi zkreslující, snažte se prosím, aby maximálně odpovídaly skutečnosti.
 • Fotografie doporučujeme fotit za denního světla bez použití blesku. Ježka nafoťte také
 • zepředu, z levého i pravého boku, popř. i seshora, či bříško s nožičkami. S určením
 • barvy také pomohou poradci chovu, samozřejmostí je také určení barvy ježka na
 • výstavách KCHJ.
 • • Rodokmeny EHCE, UKAPHR, MTTE a dalších organizací s vlastními registry jsou
 • Klubem uznávány, jejich elektronickou kopii pouze zašlete na e-mail klubu k zapsání do
 • databáze.
 • Podmínky pro registraci mláďat
 • • Aby mohly být mláďatům vydány průkazy původu, musí chovatel splnit několik podmínek:
 • o Oba rodiče musí mít přiděleno registrační číslo a musí být zadáni v elektronické
 • databázi, rodiče nesmí být zařazeni ve třídě Pet a musí splňovat bonitační řád.
 • o Registrace vrhu musí být odeslána nejpozději do 3 měsíců od narození mláďat,
 • nejlépe v době, kdy zná chovatel budoucí majitele mláďat. Registrace se provádí 
 • Klub chovatelů ježků, z.s.
 • IČ: 015 51 647, se sídlem Březová 107, 250 82 Horoušánky
 • 2
 • pomocí elektronického formuláře "Registrace vrhu" dostupného na webu KCHJ
 • vyplňuje se pouze 1 formulář pro celý vrh. V případě, že budoucí majitele ježků
 • ještě neznáte, je nutné do 3 měsíců věku mláďata zaregistrovat na své jméno
 • a později majitele změnit. Po zaslání formuláře musí být také odeslána platba za
 • registraci vrhu, chovatelům doporučujeme do poznámky platby uvádět, kterého
 • vrhu se poplatek za registraci týká.
 • • Dále Registrátor zvířat zkontroluje zda:
 • o je věk matky vyšší než 7 měsíců, otce pak více než 6 měsíců (počítáno ke dni
 • narození mláďat),
 • o rodiče vrhu nemají více vrhů, než je povoleno dle chovatelského řádu,
 • o se nejedná o mláďata z příbuzného spojení,
 • o není jiný důvod, proč by vrh neměl dostat průkaz původu.
 • • Pokud je vše v pořádku, Registrátor vydá pro celý vrh průkazy původu a zašle je
 • chovateli.
 • • Chovatel poté průkaz původu předává spolu s mládětem novému majiteli. Pokud dojde
 • ke zdržení zásilky před odběrem mláďat, zašle PP novému majiteli poštou. (Náklady na
 • zaslání PP majiteli chovatel hradí sám. Pokud k takové situaci dojde, doporučujeme
 • zasílat PP doporučeně.)
 • • Pokud se chovatel domnívá, že mládě není vhodné do chovu, měl by tuto skutečnost ve
 • formuláři při registraci uvést - například slovem "nestandard" nebo "nevhodný k chovu".
 • Chovatel také musí do formuláře uvést důvod, proč se tak rozhodl.
 • • Jména mláďat stejného vrhu vždy začínají stejným počátečním písmenem a vrhy
 • z jednoho chovného stáda jdou po sobě dle anglické abecedy, čili A B C D E F G H I J K
 • L M N O P Q R S T U V W X Y Z. V případě využití celé abecedy po vrhu Z následuje
 • opět vrh A a dále se abeceda opakuje.
 • • Do průkazu původu lze zapsat i neregistrované rodiče (bez reg. čísla), pokud mládě
 • pochází z importu po kvalitních rodičích, kteří nejsou registrováni v jiných organizacích.
 • V tomto případě použijte formulář pro individuální registraci a zašlete dvougenerační
 • Výpis předků.
 • Podmínky pro registraci dospělých zvířat
 • • U dospělých zvířat předpokládáme, že z nějakého důvodu nemohla být zaregistrována
 • jako mláďata a bude tudíž problematické dohledávání rodokmenů a všech relevantních
 • informací o daných jedincích. Pro registraci dospělých zvířat je třeba ve vlastním zájmu
 • dohledat všechny dostupné informace o ježcích, které chcete registrovat. Do registru smí
 • být zapsána pouze zvířata se dvěma plně známými generacemi předků (tzn.
 • údaji - jméno, datum narození, barva, majitel, chovatel - u obou jméno, e-mail a nejlépe
 • i adresa). Z těchto informací sestavte tzv. Výpis předků a odešlete formulář individuální
 • registrace zvířat, kde do pole jméno a registrační číslo uveďte "zasílám VP", který
 • následně odešlete na mail klubu.
 • • Pokud si nejste jisti přesným datem narození ježka, uvádějte vždy 15. den měsíce, ve
 • kterém se zvíře narodilo.
 • • Poté vyplňte individuální registrační formulář a odešlete jej. 
 • Klub chovatelů ježků, z.s.
 • IČ: 015 51 647, se sídlem Březová 107, 250 82 Horoušánky
 • 3
 • • Jakmile registrátor obdrží všechny podstatné informace, vystaví Vám průkaz původu
 • ježka, který bude zaslán na Vaši adresu.
 • • V případě, že jméno ježka bude již existovat, dopíše registrátor za jeho jméno
 • dodatečnou zkratku (např. prefix chovného stáda, či zkratku jména a příjmení – vždy
 • nových majitelů.
 • Tento Registrační řád byl schválen výborem KCHJ dne 13.2.2017
 • a následujícím dnem nabývá své platnosti