Standard dle IHA

Chovatelský standard Afrických Pygmy ježků s bodovacím systémem byl zaveden při první výstavě v roce 1995 a naposledy novelizován v roce 2004. Nejvíce změn bylo provedeno v barevné identifikaci, z původních sedmi barev se paleta rozrostla na nyní uznaných 92. Bodový systém byl revidován, aby zahrnoval podrobnější popis přidělených bodů a byly provedeny úpravy standardních barevných tříd.

Chovatelský standard lze nejlépe popsat jako ideální cíl, kterého by se chovatelé měli snažit ve svém chovu dosáhnout. Standard odráží cíle a touhy všech chovatelů, kteří pracují na zlepšení kvality a vzhledu zvířat, která odchovají. Konečným cílem tohoto standardu je vytvořit ideálního pet ježka.

Ačkoli jsou ježci poměrně novým domácím mazlíčkem, chovatelský standard byl rychle přijat chovateli po celé Severní Americe. IHA Standard of Perfection je velmi jednoduchý, neboť je určen hobby chovatelům, kteří začínají se šlechtitelským chovem a výstavami. Byl navržen tak, že všichni chovatelé budou schopni dosáhnout jeho cíle velmi rychle. Poté, co bude cíle dosaženo, mohou být provedeny další změny, aby standard odrážel přání chovatelů i v budoucnosti. Pro tuto chvíli však byla norma vypracována pro řešení okamžitých potřeb a zájmů chovatelů a majitelů pet ježků.

Povaha ježků je mimořádně důležitá a je třeba, aby se na ni chovatelé soustředili. Pokud má být ježek vystavován, musí být krotký a snadno ovladatelný, musí mít položené ostny. To není pouze z důvodu hodnocení povahy, ale i kvůli posouzení fyzických vlastností. Pokud jsou ostny vztyčené, nemůže posuzovatel objektivně ohodnotit tvar těla ježka.

Fyzické vlastnosti

Tvář: 5 bodů

Tvář je široká a hluboká s očima posazené daleko od sebe. Od linie ostnů k nosu je přímá linie jak jen to je možné. Ze strany hřbet nosu pokračuje po imaginární linii k horní části oka. Brada má být hluboká a plynule přecházet do hrudníku.

Oči: 2 body
Oči mají být velké, jasné a široce položené. Zvířata s chybějícím okem nebo zraněným okem (jedním) mohou být vystavena, ale nezískají body.

Uši: 2 body 
Uši mají být velké a dobře rozložené. Z pohledu zepředu nesmí vyčnívat nad horní linii. Ježci s potrhanýma, okousanýma nebo poškozenýma ušima nezískají body. Ušní značky jsou povolené.

Tvar těla: 25 bodů
Při pohledu ze strany musí horní linie postupovat v hladkém a plynulém zakřivení od linie čela k zádi. Záď musí být kulatá, s rovným zakončením pod linií ostnů. Strmá nebo vystrčená záď není žádoucí. Hrbatý nebo prohnutý hřbet, hranatý tvar při vrchním pohledu a další znaky, které narušují tvar ježka nejsou žádoucí.
Z pohledu zpředu i zezadu je horní linie zaoblená až po základnu ostnů.
Obézní ježci jsou nežádoucí.

Nohy a chodidla: 5 bodů
Nohy mají být souměrně rozložené, v zákrytu při pohledu zepředu i ze strany. Vady postoje jako sbíhavost či rozbíhavost jsou nežádoucí. Nohy mají být malé, ale v poměru k tělu. Přední nohy musí mít pět prstů a zadní čtyři.

Barva a znaky: 18 bodů
S výjimkou otevřených tříd jsou všechna zvířata posuzována v příslušné barevné třídě. Nesprávně identifikovaná zvířata budou přesunuty do jejich správné barevné třídy po uvážení posuzovatele. 
Barvy jsou posuzovány individuálně, spíše než proti ostatním barvám ve třídě. Každá barva se hodnotí podle typifikace k barevnému standardu a její rovnoměrnosti.
Pinto a Papillon ježci jsou pro posuzování umístěni v samostatné třídě a jsou posuzováni podle symetrie Pinto vzoru mezi oběma stranami těla.
U Pinto třídy je též posuzována barva, ale body jsou rozděleny rovnoměrně mezi barvu a vzor (9 a 9 bodů).

Temperament: 33 bodů 
Na výstavním stole musí být zvířata klidná a přátelská. Ježci, kteří mají špatnou povahu, nerozbalí se nebo koušou nejsou žádoucí a dle uvážení posuzovatele mohou být i diskvalifikováni.

Ostny: 10 bodů 
Ježci by měli mít hustou a bohatou vrstvu ostnů, které jsou rovnoměrně narostlé po celém hřbetě. Tenké, řídké nebo nepravidelně rozmístěné ostny nejsou žádoucí.

Bodová tabulka

Ačkoli existuje bodový klasifikační systém, posuzovatel nehodnotí ježky pouze na základě této tabulky. Ježci umístěn před ním / ní na výstavním stole se posuzují podle tohoto bodového systému a zároveň srovnáním jednoho ježka proti druhému. Z tohoto důvodu se nezveřejňuje dosažené skóre, i když vystavovatel může požádat po přehlídce o jeho sdělení. (Toto je pouze na úvaze posuzovatele.)

POVAHA
rozbalení- 11 bodů
položení ostnů - 11 bodů
* osobnost - 11 bodů
CELKEM - 33 bodů
* Poznámka:
vzteklým ježkům se odečte 22 bodů z dosažených. Pokud je tento úhrn méně než 22 bodů, odečtou se všechny body.

TVÁŘ
šířka - 2 body
hloubka - 1 bod
estetika - 2 body
CELKEM - 5 bodů

OČI
velikost - 1 bod
ostražitost - 1 bod
CELKEM - 2 body

UŠI
šířka - 0,5 bodu
hloubka - 0,5 bodu
estetika - 1 bod
CELKEM - 2 body

TVAR TĚLA
profil - 5 bodů
linie - 5 bodů
záď - 5 bodů
váha - 10 bodů
CELKEM - 25 bodů

NOHY
počet prstů - 2 body
postoj
     zepředu - 1,5 bodu
     ze stran - 1,5 bodu
CELKEM - 5 bodů

OSTNY
hustota - 5 bodů
jednotnost - 5 bodů
CELKEM - 10 bodů

BARVA
jednotnost - 5 bodů
typizace - 10 bodů
stav - 3 body
* CELKEM - 18 bodů * V případě PINTO tříd je celkový počet bodů dělený na polovinu, za barvu celkem 9 bodů a 9 bodů za vzor pro celkový počet 18 bodů.

ODZNAKY
symetrie - 9 bodů

CELKEM BODŮ - 100