Analýza krytí

Vzhledem k časté příbuznosti může být problém zvolit vhodné jedince pro krytí. 
 
Není výjimkou, že se příbuznost v rodokmenu přehlédne a nebo není natolik zřejmá (může být i v generacích, které nejsou v tištěném rodokmenu vidět), kdy se potom narodí inbrední mláďata.  
 
Při analýze se posuzuje jak Inbreeding (příbuznost), tak LOH (ztráta heterozygosity).
 
Každý, kdo si před krytím nezažádá o analýzu, činí tak na vlastní riziko. 
Pokud dojde ke krytí nevhodnými jedinci, vystavuje se chovatel trestu s možností vyloučení z KCHJ.
 
Než přistoupíte ke krytí, vždy vyčkejte na odpověď hlavního poradce chovu.
 
Analýza je ZDARMA.